PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG HANH
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 1 8 6,225,100
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 27 4,107 4 5 4 4 6 1 8 5,951,744
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 89 3,878 4 30 863 4 4 2 27 6,238,594
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 98 5,036 46 31 113 12 16 1 22 6,656,616
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 66 4,164 38 208 493 15 32 1 4 6,124,843
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 99 6,381 23 4 215 20 5 1 12 6,218,552
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 30 4 4 6 4 1 6 5,979,761
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 82 2,369 14 4 61 4 4 2 1 6,267,564
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 85 4,839 14 6 4 4 15 1 8 6,092,307
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 1 9 6,288,561
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 107 5,346 14 109 258 7 6 2 1 6,191,957
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 1 6 6,358,131
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 5 4 6,099,247
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 54 4,981 21 4 4 4 4 1 7 6,133,528
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 185 6,613 30 55 247 9 5 14 5 6,160,679
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 94 7,765 210 10 24 38 42 2 5 6,396,154
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 97 6,965 14 3 75 27 9 1 1 6,289,603
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 89 6,478 84 317 755 17 28 4 6 6,238,286
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,429 6 4 0 4 4 1 2 6,219,332
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 1 11 5,731,231
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 30 4,251 7 4 4 4 4 1 9 6,246,072
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 79 7 7 51 9 3 1 6,052,911
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 38 6,712 32 0 115 30 6 3 1 6,359,200
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 43 3,785 45 30 90 4 14 8 10 6,072,411
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 4 5 5,842,862
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 35 5,272 30 16 107 3 4 2 6 6,772,926
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 15 6 6,434,704
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 45 68 197 32 4 4 12 6,177,854
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 99 3,243 358 35 167 48 13 3 6 2,585,341
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 62 5,257 11 11 7 11 4 2 7 527,583
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 79 4,680 11 12 7 7 4 2 4 428,227
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 125 5,443 11 11 7 7 4 2 7 469,854
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 89 6,782 0 0 7 7 4 1 7 441,296
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 129 6,236 15 11 7 7 4 1 5 374,618
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 53 4,391 11 11 8 7 4 1 8 417,010
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 181 7,653 0 6 10 72 15 1 6 412,080
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 1 4 353,390
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 89 5,504 11 11 8 7 4 1 3 322,195
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 135 4,556 11 11 7 7 4 3 17 412,801
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 63 6,693 46 11 9 7 11 4 5 416,260
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 126 6,988 11 11 7 7 4 4 5 453,702
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 63 1,956 11 11 7 7 4 2 2 192,659
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 90 7,482 11 11 7 7 4 1 6 472,707
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 89 4,998 20 11 2 0 4 1 4 369,085
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 47 4,294 98 11 8 8 5 1 5 431,456
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 139 5,504 75 18 122 23 6 1 7 365,123
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 57 6,517 11 11 7 7 4 3 4 298,681
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 43 4,652 15 11 5 7 9 9 4 347,847
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 151 5,560 11 11 7 7 4 1 6 284,013
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 1 5 386,921
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 83 4,999 19 11 7 7 4 1 5 344,285
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 218 4,618 17 11 7 37 4 2 6 442,963
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 46 6,017 31 3 12 3 26 1 5 396,015
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 22 4,031 7 0 0 7 0 1 6 270,986
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 177 5,692 11 11 7 7 4 2 9 431,571
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,128 17 11 2 10 29 1 5 408,255
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 82 6,610 11 11 8 7 4 4 5 357,893
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 5 116,839
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 28 0 14 1 1 0 6 1 3 103,259
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 20 0 14 1 1 0 6 1 4 116,249
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 6 102,938
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 4 98,264
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 41 0 13 1 1 0 6 3 4 110,062
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 3 102,003
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 25 0 16 1 1 0 6 1 3 101,273
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 3 103,346
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 24 0 13 1 1 0 6 1 5 107,056
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 45 0 13 1 1 0 6 1 4 122,213
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 35 0 13 1 1 0 6 1 7 102,168
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 42 0 13 1 1 0 6 1 3 104,902
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 5 3 99,185
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 32 0 13 1 1 0 6 1 3 107,759
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 28 0 13 1 1 0 6 6 3 98,758
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 53 0 18 1 1 0 6 1 6 120,316
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 3 6 101,998
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 4 97,510
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 23 0 13 1 1 0 6 5 5 97,991
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 1 3 125,768
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 3 98,719
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 3 4 96,622
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 3 101,316
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 4 98,357
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 9 10 100,974
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 58 0 14 1 1 0 6 1 4 108,567
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số5,037289,7942,3451,3474,606759666197489190,079,959